Privacy Beleid

Het privacybeleid is voor SnelleWeb van primair belang! Als professioneel webdesignbureau vinden wij niet alleen het ontwerp en de opmaak van uw website een vanzelfsprekend iets. Minstens zo vanzelfsprekend is ons privacybeleid. Hieronder volgen enkele speerpunten:

1.1. Privacy bedrijfsgegevens:

SnelleWeb zal op geen enkele wijze bedrijfsgegevens van cliënten openbaar maken en/of toevertrouwen aan derden die buiten de vooraf getekende overeenkomst vallen.

Uitzonderingen hierop zijn:

a. Wettelijk geregelde bepalingen

b. Plaatsing website op de Portfolio pagina

1.2. Privacy e-mailgegevens:

Teqon zal op geen enkele wijze (bedrijfs)e-mailgegevens verstrekken aan derden. Als cliënt hoeft u zich geen zorgen te maken dat uw e-mailgegevens zullen worden verstrekt aan derden voor mailingacties enzovoorts.

Uitzonderingen hierop zijn:

a. Wettelijk geregelde bepalingen

b. Berichtgevingen en/of acties van SnelleWeb